Phân Biệt Nhân Tài Quản Trị Và Nhân Tài Kĩ Thuật


 • Nhân Tài Kĩ Thuật
  • Đặc điểm hành vi công tác
   • Công việc chú trọng vào quy trình, sự vật, sự việc chi tiết.
   • Cần nhiều thông tin chi tiết - chính xác, đủ thông tin rồi mới để đưa ra quyết định.
   • Luôn chú ý phát triển năng lực kĩ thuật chuyên môn để theo kịp và phát triển chuyên ngành.
   • Sức sáng tạo là hành vi cá thể, mang tính hướng nội.
   • Đánh giá thành công dựa vào các tiêu chuẩn, tiêu chí đã có trước.
  • Nhân tố động lực
   • Động lực trong công việc đến từ việc được trực tiếp làm các công việc khác nhau trong ngành, mong muốn có địa vị tự chủ, kĩ năng chuyên môn cao và sự công nhận của đồng nghiệp.
  • Quan niệm giá trị
   • Giá trị theo đuổi là hoàn thành công tác, đạt kết quả theo mục tiêu, được đồng nghiệp thừa nhận, có chủ kiến.How to be an Artificial Intelligence (AI) Expert? | Data Science Blog
 • Nhân Tài Quản Trị
  • Đặc điểm hành vi công tác
   • Công việc nặng về quan hệ, tổ chức, phối hợp hoạt động.
   • Thường không có đầy đủ thông tin để ra quyết định nên các quyết định đều có yếu tố mạo hiểm nhất định, đòi hỏi kinh nghiệm, trực giác và sự quyết đoán.
   • Công việc nhắm đến tổng thể nội bộ hệ thống và nhu cầu của hệ thống, chú trọng vào cả 4 yếu tố tổ chức, kết cấu, môi trường, vận hành nằm đạt mục tiêu tổng thể. Tập trung vào công tác tổng thể với 5W1H
   • Sức sáng tạo là hành vi hướng ngoại của một quần thể, vì thế cần biết tính toán tổng thể phối hợp với môi trường, giỏi dùng người và giao trách nhiệm. Bản thân cũng cần chú ý nâng cao nghệ thuật và kĩ thuật chính trị.
   • Đánh giá thành công dựa vào đánh giá trên nhiều góc cạnh, yếu tố.
  • Nhân tố động lực
   • Động lực trong công việc đến từ khả năng lãnh đạo, đề ra kế hoạch tỉ mỉ, giúp đỡ đồng nghiệp, phối hợp với người đồng hành cùng chí hướng, chịu trách nhiệm ra quyết sách và phấn đấu cho mục tiêu tổng thể của hệ thống.
  • Quan niệm giá trị
   • Giá trị theo đuổi là năng lực chỉ huy người khác, lòng tự hào và dũng khí dành lấy chức vụ quản trị, tham gia vào mọi hoạt đông bao gồm hoạt động quyết sách.

The often ignored skill that managers need to be a true leader - Aquent Careers


Trích: 16 Kế Sử Dụng Nhân Tài

Bonus:

    Difference Between Subject Matter Expert and Team Leader | Difference Between

    


Comments